Om Torpa

Vad är Torpa?

 

Torpa är en församling (kallades tidigare socken), inom Svenska Kyrkan. Den ligger i Småland, i Kronobergs län och Ljungby kommun.

 

Var ligger Torpa?


Torpa ligger i den sydvästra delen av Ljungby kommun. Man kör västerut mot Halmstad och tar sedan avtagsvägen mot antingen Skäckarp eller (längre västerut) avtagsvägen mot Torpa. Det är skyltat mot dessa orter.
Det är ca. 3 mil från Ljungby och 5,5 mil från Halmstad.
Om man kommer söderifrån (E4) är det bäst att ta av vid avfart Strömsnäs-Traryd och sedan köra mot Hinneryd och där ta vägen mot Torpa. Det är skyltat mot dessa orter. Från E4 till Torpa är det ca.2,5 mil.

 

Hur kommer man till och från Torpa?


Bil är allra vanligast.

Man kan även boka en resa från kommunen genom att ringa 0775 – 77 77 00 (Serviceresor). Då blir du hämtad hemma vid din dörr och blir också avlämnad där om du bokat tid. Resan måste bokas minst 2 timmar i förväg.
I Ljungby finns det 4 hållplatser: busstationen, lasarettet, vårdcentralerna Kungshögen – Sländan, och Ljungbystopp.
Eftersom det tar olika lång tid att köra från olika delar av kommunen har man inte en gemensam avgångstid utan en gemensam ankomsttid till Ljungby. Dessa tider är (vid lasarettet): 7.50, 9.50 och 13.50. Dessa tre tider gäller för landsbygden. (Folket i Ljungby Stad kan åka varje timme mellan 7.50 till 16.50).
Hemresa för landsbygdsbor är 10.00, 14.00 och 16.00 (från lasarettet).
Vill du veta mer kan du gå in på ljungby.se/kollektivtrafik
Du kan också ringa kommunens växel: 0372- 789000.

Det finns också något som kallas kompletteringstrafik, men detta borde i stället kallas kompliceringstrafik, för varken kommunen eller serviceresor vet säkert hur det går till. I stort verkar det som om man kan gå ut till en hållplats för skolbussarna och stiga på där. Detta gäller bara under skolterminerna.
Vill ni veta mer om detta så ring kommunen eller Serviceresor (se numren ovan), men ni kommer att få olika motsägande svar på era frågor.

 

Torpas historia


Torpa var från början en sätesgård (säteri eller sätesgård var en skattebefriad gård) som vi vet fanns på medeltiden. Den ägdes av olika mest lågfrälse adelsmän, men också av kyrkan varifrån den droga in till staten av Gustav Vasa. Sedan tillhörde den omväxlande staten och olika privatpersoner. Den köptes sedan till skattegård i början av 1700-talet.
Kvar finns nu endast en väg: Torpa Säteriväg.
Torpa socken var egen kommun till 1952. Då sammanslogs Torpa, Annerstad, Angelstad och Nöttja kommuner till en kommun (Annerstad kommun). 1971 uppgick denna i Ljungby kommun.

 

Fakta om Torpa


Socknen har en yta på ungefär 120 kvadratkilometer. Befolkningen var år 1870 ca 1600 invånare, år 1970 ca 600 och nu är den ca 300.
Torpa by består nu av flera byar (Mjäla, Torpa, Ränte, Sunnertorpa, Rya) som vuxit ihop till ett tättbebyggt område. Det finns ett hundratal hus inom detta område.

Många spännande och trevliga historier som kommer från Torpa finns i boken "Dalle byting" som finns på biblioteket i Ljungby.

Mer om Torpa socken kommer så småningom.